Friday, December 11, 2015

Digitaliseren informatie

Dit blog bevat uitsluitend  aanvullende informatie over vondst -locaties, geologie en andere aanvullende informatie betreffende vondsten van Arbannig Vondsten en Arbannig  en wordt, vanwege de speciale inhoud  alleen in Nederlands gepubliceerd. De informatie is ondergebracht in de diverse pagina's welke te vinden zijn in de tabbladen onder de kop van dit blog  zie afbeelding hiernaast).Een mogelijkheid om  de gedigitaliseerde bestanden te doorzoeken is de "DOORZOEK DIT BLOG' functie welke aan de linker zijkant is te vinden.Typ hierin de naam van een plaats, veldnaam of een van de op Arbannig gebruikte codes.

Waarom digitaliseren?
 Normaal blijven veldschetsen, analyses, tekeningen, enz. behorend bij vondsten in een dossier, dat bewaard wordt op een goede  en veilige plaats, om zo te dienen als aanvullende informatie van archeologische vondsten.  Vanwege allerlei redenen  is digitaliseren  helaas noodzakelijk gebleken.
Het is door de slechte toegankelijkheid en opslag van  een groot deel van het materiaal zelfs niet eens mogelijk het materiaal  educatief ter beschikking te stellen van scholen, verenigingen of exposities,hetwelk vooraf altijd de bedoeling is geweest.
Door digitalisatie blijft informatie (op beperkte schaal) bewaard.